Ultra Meditation

Ultra Meditation, de Neurosonische Soundtracks.

Neurosonische opnamen werken met 'klankbeelden' waarin een heel specifieke combinatie van trillingen is verwerkt die, beluisterd met een stereo hoofdtelefoon, de beschreven veranderingen in de hersenen en het bewustzijn teweegbrengen. Uiteraard is de een hier gevoeliger voor dan de ander, maar zeker is dat het bij iedereen werkt. Op dit gebied is er heel wat kaf onder het koren: of het geluid is niet om aan te horen, of het werkt gewoon niet of nauwelijks. Van de hier aangeboden cd's staat vast dat ze goede en werkzame effecten hebben aldus Dick de Ruiter.

ULTRA MEDITATION SERIE
De Ultra Meditation serie bestaat uit 5 opnamen met heel bijzondere, ontspannende klanken (geen stem) die via de neuro-entrainment matrix (een zachte zoemtoon in de frequenties van de hersengolven: alfa - ontspanning, thèta - meditatie, delta – zeer diepe meditatie of slaap) een diepgaande werking op ons bewustzijn bewerkstelligen. Bij de eerste drie in deze serie word je in 5 minuten vanuit het waakbewustzijn naar de gewenste toestand geleid, waarna u 20 minuten in dit gebied blijft. Daarna word je via dezelfde matrix weer teruggevoerd naar de normale waaktoestand. Het verdient aanbeveling om eerst bij Ultra Meditation I te beginnen en na een paar weken luisteren over te gaan naar II en daarna pas naar III. Na gewenning aan deze drie steeds diepere toestanden kun je de meer experimentele V en VI proberen.